Ieder kind is uniek

0-4 JAAR

Liefdevolle en veilige omgeving
Helden Opvang biedt kinderopvang van het hoogste niveau. Onze professionele en betrokken pedagogisch medewerkers spelen op liefdevolle wijze in op de individuele ontwikkeling en behoeftes van ieder kind. Zo creëren we een warme en veilige omgeving waar kinderen samen spelen, ontdekken en plezier maken. Onze mensen zijn zorgvuldig geselecteerd, stuk voor stuk gedreven, positief, enthousiast en voelen precies aan wat uw kind nodig heeft. Ze zien er op toe dat ieder kind de veiligheid en geborgenheid voelt om zich op een prettige manier te ontwikkelen. De locaties van Helden zijn alles zeer sfeervol, huiselijk en stijlvol ingericht en stralen rust en warmte uit. Zo zorgen wij er voor dat iedereen zich er thuis voelt.

Aandacht voor ontwikkeling: spelenderwijs ontdekken
Bij Helden Opvang komen alle aspecten aan bod die ervoor zorgen dat uw kind een fijne dag heeft. Wij creëren een leerrijke omgeving en stimuleren zo het zoek- en ontdekproces van de kinderen volop. Onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid en worden voortdurend getraind om uw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in hun ontwikkeling en ontplooiing. 

Wij werken met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) methode ‘Uk & Puk’. Deze methode vormt voor alle kinderen een goede voorbereiding op de basisschool. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Daarom staat spelen centraal in Uk & Puk.
De activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Ook geeft Uk & Puk de eerste rekenprikkels Natuurlijk draait het bij Uk & Puk niet om lesjes geven en lesjes leren. Uk & Puk biedt peuters de mogelijkheid om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen. In kleine groepjes doen wij dagelijks activiteiten met de kinderen zodat er oog is voor iedereen.

Facebook