Met een gerust hart toevertrouwen

0-4 JAAR

Eigen groepen voor groot en klein
Om goed in te spelen op de behoefte van uw kind en de individuele ontwikkeling goed te begeleiden, hebben we de kinderopvang in twee groepen verdeeld:

- de baby-dreumesgroep
- de peutergroep

De groepen hebben vaste medewerkers.

Verschillende behoeften
Met deze verdelingspelen we beter in op het verschil in leeftijd en de verschillende behoeften. Elk kind heeft de innerlijke behoefte om op onderzoek uit te gaan en zo spelenderwijze te leren, ieder in zijn of haar eigen tempo. Deze behoefte zullen wij altijd stimuleren. De ontwikkeling van uw kind staat immers centraal bij onze opvang. Want de opvang van Helden gaat verder dan alleen het verzorgen van uw kind. Bijdragen aan een gezonde ontwikkeling van uw kind, dat is ons doel.

Ritme van de dag
De dagen bij Helden Opvang zijn ingedeeld volgens een duidelijk ritme. Zo voelt uw kind zich veilig en vertrouwd. Er zijn vaste momenten om samen te eten en drinken, te slapen, zingen, knutselen, voor te lezen en momenten voor peutergym. Natuurlijk is er ook ruimte om samen binnen en buiten te spelen en de wereld te ontdekken. En, we gaan iedere week met onze Helden naar de Educatieboerderij in de buurt. Met deze boerderijen hebben wij een hechte samenwerking. 

Een baby slaapt en eet nog niet op vaste tijden. Bij Helden Opvang houden wij rekening met het ritme dat uw kind thuis gewend is. Baby’s volgen hun eigen ritme. Kinderen vanaf 1 jaar krijgen bij ons een warme biologische en dagverse lunch, bereid door Moekes Maaltijd. Deze maaltijden zijn gevarieerd, gezond en 100% natuurlijk. En u betaalt hier niet extra voor.

Een veilige plek
Tot in de kleinste details is rekening gehouden met de veiligheidseisen. Zo is het kinderdagverblijf bijvoorbeeld alleen door ouders te betreden met een beveiligde deurcode. Maar als we het over veiligheid hebben gaat het er natuurlijk met name om dat uw kind is omringd door professionele, liefdevolle en goedopgeleide pedagogisch medewerkers.

Facebook