Een bijdrage van de overheid aan uw kinderopvang

OVER HELDEN

Helden Opvang is een geregistreerde kinderopvangorganisatie. U kunt bij de belastingdienst Toeslag Kinderopvang kunt aanvragen voor onze opvang.

Wilt u weten of u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komt? En hoe hoog uw toeslag is? Op de site van de Belastingdienst kunt u de voorwaarden inzien en een proefberekening maken. Kijk voor meer informatie en een persoonlijke berekening op: www.toeslagen.nl

De kinderopvangtoeslag is inkomensafhankelijk en is anders voor het eerste kind* dan voor de daaropvolgende kinderen. We adviseren u daarom een eigen proefberekening te maken. (* het eerste kind is voor de Belastingdienst het kind die de meeste opvanguren afneemt)

Voor een gesubsidieerde plaats op de peuterspeelzaal kunt u geen toeslag bij de Belastingdienst aanvragen.

Landelijk Register Kinderopvang
Helden Opvang is een geregistreerde kinderopvangorganisatie, die is opgenomen in het LRK (Landelijk Register Kinderopvang). De registratie in het Landelijk Register Kinderopvang is een voorwaarde voor de Belastingdienst om een deel van de opvangkosten te vergoeden. Als u kinderopvangtoeslag aanvraagt of wilt wijzigen, heeft u ons registratienummer nodig. Helden Opvang heeft voor elke vestiging een eigen registratienummer. Dit nummer vindt u onder kopje van uw vestiging.

Facebook