Weten dat uw kind in goede handen is

OVER HELDEN

Marcella Janssen heeft met Helden Opvang een opvang weten te creëren, waarin kleinschaligheid, een liefdevolle en veilige omgeving, oog voor duurzaamheid en de ontwikkeling van elk jong kind voorop staan. Dat maakt Helden Opvang een plek waar kinderen, ouders en onze pedagogisch medewerkers elke dag weer met veel plezier naar toe komen.

Pedagogisch beleid
Het pedagogisch beleid van Helden Opvang gaat uit van vier opvoedingsdoelen:

  1. Zorgen voor een gevoel van emotionele veiligheid
  2. Gelegenheid bieden om persoonlijke competenties te ontwikkelen
  3. Gelegenheid bieden om sociale competenties te ontwikkelen
  4. Kinderen de kans geven om zich waarden en normen eigen te maken.

Pedagogisch medewerkers
De uitvoering van ons pedagogische beleid valt of staat met onze andere helden: onze pedagogisch medewerkers, zij doen hun werk met hart en ziel. Met enthousiasme en met vakkennis. Deze professionele en liefdevolle medewerkers beschikken over alle benodigde diploma’s en de actuele kennis over de ontwikkeling van kinderen.

De selectieprocedure voor onze pedagogisch medewerkers is zorgvuldig en streng. Uiteraard beschikt iedere medewerker over een geldig VOG (verklaring omtrent gedrag). Bij Helden Opvang wordt gewerkt volgens een duidelijke pedagogische filosofie.

Kwaliteitseisen
Helden Opvang voldoet aan alle wettelijke kwaliteitseisen. Helden Opvang optimaliseert voortdurend haar kwaliteitseisen op het gebied van pedagogiek, veiligheid en hygiëne. Alleen zo kunnen we de beste prestaties leveren. Ook onderhouden wij nauw contact met instellingen als de gemeente, de GGD en onze oudercommissies. Zo kunnen we (pedagogische) ontwikkelingen omzetten in protocollen, die nog beter aansluiten op uw wensen en behoeftes.

LRK- geregistreerd
Alle punten uit het beleid van Helden Opvang zijn overeenkomstig met de eisen van de Wet Kinderopvang en ons beleid voldoet aan de landelijke en gemeentelijke kwaliteitseisen. Dit komt tot uiting in de vergunning die elke locatie afzonderlijk heeft en in de registratie van elke vestiging in het Landelijk Register Kinderopvang.

Facebook