Helden Opvang

HeldenOpvang-Banner-voeteningras

Ouderinfo

‘Fijne samenwerking met ouders’

Helden Opvang staat voor betrokkenheid. Ons hechte team van medewerkers kunt u altijd aanspreken voor vragen of suggesties. Bij al onze vestigingen is er veel ruimte voor de inbreng van ouders. U weet immers als geen ander waar uw kind bij is gebaat. We zien dan ook dat ouders zich toegewijd tonen en een actieve rol innemen in de oudercommissies. Wij betrekken u als ouder nou eenmaal graag bij het reilen en zeilen van Helden Opvang. Om zo onze opvang nóg beter te laten aansluiten op uw wensen.

Persoonlijk contact

‘Zorg voor emotionele veiligheid’

Door veel persoonlijk contact, de dagelijkse overdracht, gezellige ouderborrels en de Konnect app, zijn ouders nauw betrokken bij de opvang en ontwikkeling van hun kind. Wij hechten er bij Helden Opvang veel waarde aan dat u meedenkt en meepraat, daar krijgt u ook alle gelegenheid voor. Zo kunnen wij onze dienstverlening steeds verder verbeteren.

Online contact

Ouderportaal en de KonnectApp

Wij houden ouders via een app gedurende de dag op de hoogte van de activiteiten van hun kind. U krijgt een melding wanneer er nieuwe foto’s van uw kind zijn geplaatst zijn en als er een dagverslag is geplaatst. Ook kunnen ouders een (herinnerings-)bericht krijgen voor het invullen van de vakantieplanning of activiteiten. Hierdoor creëren we een continu contact met onze ouders.

Oudercommissie

‘Samenwerken met ouders’

Helden Opvang heeft een eigen oudercommissie. Hierbinnen worden de belangen van ouders vertegenwoordigd. De oudercommissie denkt mee over praktische zaken, maar ook de meer beleidsmatige zaken, zoals het pedagogische beleid en het voedingsbeleid. We komen meerdere keren per jaar bij elkaar om te vergaderen over deze zaken.

 

De oudercommissie heeft niet alleen een ondersteunende en adviserende rol, maar de commissies helpen ook bij het organiseren van informatieve ouderavonden en feestelijke activiteiten. De taken en bevoegdheden van de oudercommissies zijn vastgelegd in het oudercommissiereglement.

 

Wilt u meer informatie over de oudercommissie? Of wilt u zelf meer inspraak en zich aansluiten bij een van onze oudercommissies? Bel of mail ons om u aan te melden.