Helden Opvang

HeldenOpvang-Banner-verkleed-meisje

peuteropvang 2-4 jaar

‘Met elkaar spelen en van elkaar leren’

Wij bieden op een aantal vestigingen in de ochtenden peuteropvang voor helden van 2 tot 4 jaar. Het is een leuke manier voor jouw kind om in een veilige en uitdagende omgeving met leeftijdsgenootjes te kunnen spelen. Spelen bij de peuteropvang is niet alleen leuk voor peuters, ze leren er ook ontzettend veel. We stimuleren op de peuteropvang de sociaal emotionele ontwikkeling van de kinderen en leren ze een aantal belangrijke basisvaardigheden die voor het functioneren in onze maatschappij nodig zijn. Zo bereiden we jouw kind voor op de basisschool, zodat de overgang naar vijf dagen school soepel zal verlopen. En -niet onbelangrijk- jij hebt je handen in de ochtend echt even vrij.

 

Onze pedagogisch medewerkers zijn deskundig, enthousiast en gedreven in het opvangen en begeleiden van peuters. Zij zorgen voor liefdevolle opvang, met veel aandacht voor jouw kind. En ook voor een dag(deel) vol leerzame maar vooral leuke en uitdagende activiteiten. Kom bij ons kijken!

Hoe ziet een dag eruit

‘Met elkaar veel plezier maken’

Liefdevolle en enthousiaste pedagogisch medewerkers begeleiden de peuters en zorgen voor een leuke en leerzame dag waarbij het maken van plezier voorop staat.

 

Ritme van de dag

De dagen zijn ingedeeld volgens een vast ritme. Een vaste dagindeling geeft een veilig en vertrouwd gevoel. En dat is nodig voor een kind om zich verder te ontwikkelen. Er zijn vaste momenten om samen te eten en drinken, te zingen en om uitdagende activiteiten te ondernemen. Natuurlijk is er ook veel ruimte om samen binnen en buiten te spelen en de wereld te ontdekken. De activiteiten wisselen van dag tot dag.

Binnen en buiten veel plezier

Onze peuteropvang is een avontuurlijke plek die jonge kinderen prikkelt en stimuleert om zich verder te ontwikkelen. De groepsruimten zijn uitdagend en gezellig ingericht. Er zijn leuke speelhoeken waar kinderen samen kunnen spelen en waar vriendschappen worden gesloten. ‘Natuur’ is een belangrijke waarde binnen de filosofie van Helden Opvang. We vinden het belangrijk dat kinderen veel buiten zijn, in de frisse lucht. We trekken er dan ook vaak op uit. Op veel locaties hebben we daarnaast een eigen moestuin waarin we met de kinderen groente verbouwen. Zo brengen we de natuur dichtbij.

De ontwikkeling van uw kind

Liefdevolle en veilige omgeving

Helden Opvang biedt kinderopvang van het hoogste niveau. Onze professionele en betrokken pedagogisch medewerkers spelen op liefdevolle wijze in op de individuele ontwikkeling en behoeftes van jouw kind. Zo creëren we een warme en veilige omgeving waar kinderen samen spelen, ontdekken en plezier maken. Onze mensen zijn zorgvuldig geselecteerd, stuk voor stuk gedreven, positief, enthousiast en voelen precies aan wat jouw kind nodig heeft. Ze zien erop toe dat jouw kind de veiligheid en geborgenheid voelt om zich op een prettige manier te ontwikkelen. 

Spelenderwijs ontdekken

‘Aandacht voor ontwikkeling’ 

Bij Helden Opvang komen alle aspecten aan bod die ervoor zorgen dat jouw kind een fijne dag heeft. Wij creëren een leerrijke omgeving en stimuleren zo het zoek- en ontdekproces van de kinderen volop. Onze pedagogisch medewerkers zijn goed opgeleid en worden voortdurend getraind om jouw kind zo goed mogelijk te ondersteunen in zijn ontwikkeling en ontplooiing.

VVE

Alleen in Soest bieden wij voor- en vroegschoolse educatie (VVE) voor peuters met een indicatie vanuit de GGD. Onze VVE werkwijze vormt voor deze kinderen in het bijzonder een goede voorbereiding op de basisschool. Spelen is ontdekken. En spelen is groeien. Onze VVE activiteiten stimuleren de spraak- en taalvaardigheid, sociaal-emotionele vaardigheden en motorische en zintuiglijke vaardigheden. Deze activiteiten vinden plaats in kleine groepjes waarbij er oog is voor elk kind. Neem contact op met onze afdeling planning voor de mogelijkheden, de tarieven en de beschikbare VVE subsidies vanuit de gemeente.